Nya bestämmelser 2010

Pensionärer som har fyllt 65 år får sänkt skatt 2010. För en pensionär med full garantipension innebär beslutet en skattesänkning med mellan cirka 1 000 och 1 200 kronor per år beroende på kommunalskattenivå. Skattesänkningen är utformad så att de allra flesta av de sämst ställda pensionärerna, det […]

Titta igenom dina kontrolluppgifter

Kontrollera först att ditt personnummer är korrekt. Jämför sedan kontrolluppgifterna med de lönebesked och kontoutdrag du fått under förra året. Se också till att uppgifterna om skatteavdrag stämmer överens med den skatt du betalat enligt löne- och kontobeskeden. Om en kontrolluppgift skulle vara felaktig eller saknas bör du […]

Om överföring av pensionsrätter

Den(oftast en kvinna) som under en period i livet stannat hemma och passat de gemensamma barnen och skött hushållet ”belönas” ofta med en sämre pension. Hennes livslön blir ju i slutändan mycket lägre än den kunde varit om hon, som mannen, kunnat jobba heltid hela sitt arbetsliv. I […]

Rekordsparande

Förra året blev det nytt rekord i fondsparande. Totalt uppgick nettosparandet till 125,1 miljarder kronor. Om man räknar med pengarna som sattes in i Premiesparfonden uppgick fondsparandet till knappt 135 miljarder.

Invigning av Pensionsmyndigheten

Från och med den 1 januari i år har Premiepensionsmyndigheten och den del av Försäkringskassan som ansvarat för pensionerna slagits samman till en samlad Pensionsmyndighet. Pressmeddelande Pensionsmyndighetn http://www.pensionsmyndigheten.se/

Positiv pensionsprognos

Den sammantagna effekten av inkomstindex och balanstalet ( bromsen) väntas nu bli positiv redan år 2012. I den förra prognosen skulle pensionerna utvecklas negativt även under 2012  ( -0,5 procent).   Pensionärerna har dock två negativa år framför sig. I år har inkomst- och tilläggspensionerna sänkts med 3 […]

Bostadstillägg

  Kanske har du rätt till bostadstillägg? Se filmen om hur du söker. http://www.youtube.com/watch?v=1Zl1HqXntJE  

Visste du?

Nu finns fondkunskap även som teckenspråk för hörselskadade. Denna film finns upplagd på You Tube. http://www.youtube.com/watch?v=OQPPzBQV7kg Naturligtvis finns det väldigt mycket inom området Fondkunskap att läsa också! Ta en titt i vårt länkskafferi.

Bra år för premiepensionen

Värdet på alla fonder i premiepensionssystemet ökade under fjolåret med 34,8 % , vilket är den största årliga uppgången sedan systemet inrättades. Detta trots den rådande ekonomiska krisen. Spararnas samlade fondinnehav var vid årsskiftet värt 340 miljarder kronor. Den genomsnittliga, årliga värdeförändringen sedan start är nu + 3,2 […]

Pensionen het i valdebatten

Skiljelinjen står mellan de som anser att pensionen är en uppskjuten lön och de som anser att pensionen är en fordran på ett visst belopp som betalas av den då arbetande generationen. Dagens skattesystem kom till genom en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i början av […]