Undersökning av PRO

Undersökningen har studerat hur mycket skatt en pensionär och en löntagare betalar. Dels vid en inkomst som motsvarar en genomsnittlig pensionär, dels vid en inkomst som genomsnittlig löntagare får i pension.
Hur mycket betalar då en löntagare respektive en pensionär i skatt i 18 länder (EU-15, Norge, USA och Australien)?
Enligt forskarrapporten är det bara i Sverige som pensionären konsekvent betalar mer i skatt än en löntagare vid dessa inkomstnivåer.
Så här ser mycket mindre skatt än löntagaren för samma inkomst betalar en pensionär i skatt i några undersökta länder:
 Finland             1 procentenhet
Danmark           7 procentenheter
Norge                6 procentenheter
Tyskland           18 procentenheter
Storbritannien 11 procentenheter
Nederländerna 15 procentenheter
 
En löntagare som gick i pension år 2007 fick ut 64,7 procent av sin lön i pension. År 2012 kommer nettoinkomsten att ha sjunkit till 52,6 procent av löntagarnas nettolön. Och en löntagare som år 2006 hade exakt samma brutto- och nettolön som en pensionär, har i år 9 procent högre nettolön. År 2012 beräknas nettolönen för löntagaren vara 22 procent högre än pensionären
Källa PRO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *