Många alternativ för sparare

En kortfattad översikt över alternativen ser ut så här :
Traditionell pensionsförsäkring
Den ursprungliga och enda formen fram till 1990-talet. Pengarna placeras av försäkringsbolaget i aktier, obligationer och fastigheter. Garanterad årsavkastning på några procent som ofta blir större i verkligheten. Just nu ger till exempel AMF 12 % återbäringsränta.
Fondförsäkring
Pengarna placeras i fonder som du själv väljer. Samma skatte- och utbetalningsregler gäller som i traditionell pensionsförsäkring.
Individuellt Pensionssparande (IPS)
En något enklare pensionsförsäkring med lägre avgifter . Möjlighet att placera i aktier, fonder och indexobligationer. Insättningen är avdragsgill och utdelning kan inte ske förrän spararen har fyllt 55 år.
Kapitalförsäkring
Här kan du sätta in hur mycket du vill. Ingen skatt på reavinster, men heller inga avdrag för förluster . Beskattningen sker genom att ca 1 procent av hela kapitalet i försäkringen dras 1 januari varje år. Speciella regler finns när du kan ta ut pengarna – och det finns även vissa mindre försäkringsavgifter. Men utbetalningarna är skattefria.
Allemanskonto
Om ett år kan vi få ett nytt ”allemanskonto” som liknar den gamla kapitalförsäkringen, men utan försäkringsmoment. Skatteregeln blir ungefär densamma, det vill säga att staten tar ut ca 1 procent i årlig schablonskatt på hela kapitalet.
Källa Privata Affärer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *