1000000 anslutna

Min Pension ägs av staten och försäkringsbranschen, har vuxit och byggts ut allt eftersom allt fler försäkringsbolag anslutet sig.
I dag är det möjligt, för den som ansluter sig ,  att få en helhetsbild av den sammanlagda framtida pensionen. Ännu kan dock inte alla privata pensionsförsäkringar ses på Min Pension men detta skall vara möjligt inom en snar framtid.
På den nya Pensionsmyndigheten hemsida samt på Skandias och Skandiabankens respektive hemsidor kommer snart att ligga länkar till Din Pension. Även andra försäkringsbolag kommer så småningom att lägga ut denna länk..
Fakta.
För att få fram dina egna uppgifter måste du logga in och begära fram uppgifterna. Du kan logga in med din e-legitimation eller din ppm-kod. Efter några dagar får du ett mejl som berättar att dina uppgifter är klara. När dina uppgifter är framtagna kan du använda prognosverktyget och pröva hur pensionen påverkas om du gör olika förändringar, exempelvis arbetar längre eller går ner till deltid en tid. De pensioner som inte är inrapporterade kan du lägga in manuellt.

I dag ägs Min Pension till 49 procent av staten och till 51 procent av pensionsbolagen. Det är ett dotterbolag till Försäkringsförbundet och finansieras av staten och pensionsbolagen gemensamt.

Adressen är : https://www.minpension.se/Startsida.aspx?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *