Deltidspensionering

Delpensionen är just en möjlighet och inte en rättighet. Den beviljas av arbetsgivaren och reglerna för vad som gäller ser lite olika ut.
I de flesta fall gäller att:
du skall ha 120 månaders pensionsrätt
Fyllt 61 år
Deltidspensioneringen gäller till och med månaden innan du fyller 65 år
 
Fråga : Hur påverkar då en deltidpensionering din kommande pension?
Svar : Din avtalade tjänste pension påverkas ej. Däremot den allmänna pensionen.
Fråga: Hur mycket påverkas min inkomst under deltidpensioneringen?
 
Nedtrappning av arbetstid från 100 % till:
50 % medför att du får 80 % av nuvarande lön
60 %                               84  % 
70 %                               88 %      
80 %                               92 %
90 %                               96 %
 
 
Svar. Ovanstående tabell kommer från RSV och inkluderar pension och lön.
Fråga: Om min ”fasta” lön (den jag skulle fått om jag jobbat 100%) ökas vad händer då med min deltidspension?
Svar: Deltidspensionen uppräknas i motsvarande grad.
Fråga: Om jag har valt delpension, har jag då valt bort rätten att jobba till 67 år?
Svar: Nej, du har inte valt bort rätten att arbeta kvar till 67 år men rätten till delpension upphör månaden innan du fyller 65 år.
Vill du arbeta kvar till 67 år kommer din tjänst automatiskt gå tillbaka till den tjänstgöringsgrad du hade innan du fick delpensionen när du fyller 65 år.
Önskar du en lägre tjänstgöringsgrad måste du komma överens med din arbetsgivare om att du får tjänstledigt utan lön på den del du inte önskar arbeta. Detta är inte rättighet utan ni måste komma överens om hur mycket du skall arbeta.
Källa: RSV och SF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *