Hur ”etiska” är etiska fonder ?

Begreppet ”etiska fonder” saknar en allmän definition, och uppfattningen om vad som är etiskt skiljer sig åt mellan förvaltarna. För någon förvaltare innebär det att undvika vapenindustrin, för en annan att skänka avkastning till välgörenhet och en tredje menar att etik är detsamma som miljöhänsyn. Som sparare bör man ställa krav på att förvaltarna tydligt redogör för sin placeringsstrategi.

Källa Nordnet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *