Arbetsår som betalar sig

Dagens pensionssystem gynnar den som jobbar långt upp i åldrarna. Det gamla systemet räknade ju som bekant bara med de år då du tjänade som mest.
Enkelt kan dagens pensionssystem beskrivas som att du får ut det som betalats in under arbetslivet. Ju färre år denna summa skall betalas ut , ju högre blir pensionsutbetalningen varje månad. Alltså gäller :  kort studietid- många arbetsår- helst heltid hela tiden – få sjukdagar – jobba högt upp i åldern.
 
LO- tidningen har i nedanstående tabell räknat ut hur mycket man förlorar på att ta ut sin pension ”för tidigt”. Det vill säga innan du fyller 65 år:
Pensionsålder                                                     Du förlorar i procent
61 år                                                                     20,5
61 år och 6 månader                                            18,0
62 år                                                                     15,4
62 år och 6 månader                                           12,8
63 år                                                                    10,0
63 år och 6 månader                                            7,0
64 år                                                                     3,9
64 år och 6 månader                                            2,0
65 år                                                                     0
Ovanstående procentsatser kommer alltså att gälla livet ut!
Vill du ha en någorlunda dräglig tillvaro den dag du blir pensionär är alltså rådet att tänka över och börja planera vad du kan göra åt din kommande pension. Ju tidigare du startar den planeringen ju mer kan du påverka. Ett ordentligt sparande(uppskjuten konsumtion) kommer att en gång kunna förstärka din pension rejält.  
Ett bra sätt att förstå hur mycket som måste avsättas är att se sig omkring på arbetsplatsen där du jobbar. När går kollegorna vanligen i pension? Varför jobbar de så kort/lång tid? Förslitningsskador? Intressanta arbetsuppgifter?
Jobbar du på en arbetsplats där den vanligaste pensionsåldern ligger kring 61 år innebär det alltså att sparandet måste vara så pass mycket större än om pensionsåldern är högre. Dina sparade pengar skall ju då räcka så mycket längre.
Källa LO-tidningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *