Oförändrad utdelning

Alectas styrelse har beslutat att hålla förmånsbestämda pensioner under utbetalning oförändrade 2010 trots att konsumentpriserna, som dessa pensioner följer, har sjunkit under det senaste året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *