Kärvare tider för pensionärer 2010

Det är naturligtvis den finansiella krisen som 2009 drabbade oss alla som är orsaken till detta. I det nya pensionssystemet finns en inbyggd broms som slår till om skulderna i systemet är större än inkomsterna. Detta kommer nu direkt att märkas på våra pensioner. En beräkning av Föreningsbanken säger att den allmänna pensionen kommer att sjunka med 3 procent 2010.
Till en del kompenseras denna sänkning med en sänkt skatt men denna kompensation räcker inte för att täcka sänkningen. Lägger vi sedan till en förmodad hyreshöjning kan det komma att kännas rejält i pensionärernas plånbok.
För många pensionärer finns dessutom risk för att tjänstepensionen sjunker till nästa år. Det vanliga är att förmånsbestämd tjänstepension följer utvecklingen av prisbasbeloppet, vilket skulle medföra en sänkning till 2010. Men pensionsbolagen kan besluta sig för en annan utveckling.
Pensionärer med enbart garantipension får sänkt pension med 0,9 procent till nästa år, eftersom garantipensionen strikt följer utvecklingen av prisbasbeloppet. Men sänkt skatt och bostadstillägg kan kompensera för detta så att många garantipensionärer går plus minus noll i januari. Dessa kan dock inte känna sig säkra på detta då kommunalskatten i många kommuner förmodligen ökar nästa år. Då hamnar även garantipensionärerna på minus.
Källa Föreningsbanken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *