Tjänstepensioin

Tjänstepensionens olika modeller
Din tjänstepension kan vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd.
 
En avgiftsbestämd modell innebär att arbetsgivaren betalar en bestämd avgift till din pension.
Pengarna som sätts in kan du själv placera i fonder eller försäkringar. Beroende på hur dessa placeringar faller ut kommer din slutliga tjänstepension variera.
 
Har du däremot förmånsbestämd tjänstepension är du garanterad en viss procent av slutlönen.
Statligt anställda
Det avtal som gäller för statligt anställda, födda 1943 eller senare heter PA 03. Innehåller både en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd ålderspension
 
Du måste ha arbetat i 30 år med minst 20 procents anställning för att få full ålderspension. Detta räknat från det du är 28 år. Summan du får beräknas på medellönen av de fem sista årslönerna. Utbetalas från 65 år.
 
Individuell ålderspension tjänas in från 23 års ålder. Utbetalas normalt från 65 år.
 
Du tjänar också in en kompletterande ålderspension, Kåpan Tjänste från 23 års ålder.  Betalas ut från 65 års ålder och under fem år.
Kommun- och landstingsanställda
KAP-KL(tidigare PFA) heter det nya pensionsavtalet för kommun- och landstingsanställda.
Avgiften kommer att vara 4,5 procent av lönen för alla år 2010. Du väljer själv försäkringsgivare och placering. Åldern för intjänande är 21 år.
Privatanställda inom LO-området
 
Avtalspension SAF-LO är avgiftsbestämd. Arbetsgivaren betalar 3,5 procent av lönen. Du tjänar in pension från 21 års ålder.
 
Pensionen betalas ut livsvarigt, men du kan välja begränsad tid. Tidigaste pensionsåldern är 55 år.
Privatanställda tjänstemän
För de flesta privatanställda tjänstemän gäller pensionsavtalet ITP.  ITP innehåller både förmånsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension. Slutlönen avgör hur stor den förmånsbestämda pensionen blir. Tjänas in tidigast från 28 år och det krävs 30 års tjänstetid för att få hel pension.
 
Den avgiftsbestämda pensionen kallas för ITPK och den anställde får själv välja hur avgiften ska förvaltas. Alla privatanställda tjänstemän, som är födda 1979 och senare får endast en avgiftsbestämd tjänstepension. För de som är födda 1978 och tidigare gäller både förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension.
 
Avgiften är 4,5 procent av bruttolönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lön som överstiger denna..
Kooperativt anställda
Anställda i konsumentkooperationen eller folkrörelserna omfattas av KTP.  Pensionen är förmånsbestämd och intjänas från 28 år. För full pension ska du ha arbetat i 30 år.
 
Dessutom finns KTPK-egenpension, en avgiftsbestämd ålderspension som utbetalas under fem år från och med 65 års ålder.
Glöm inte det här
 
  • Kontrollera alltid med din arbetsgivare vad som gäller om du blir sjuk, föräldraledig, studerar eller blir arbetslös?
 
  • Tänk över dina val. Vill du ha en trygg placering eller ta en högre risk?
 
  • Jämför försäkringsbolagen.  Vilka förvaltningskostnader har de? Återbetalningsskydd?
 
  • Vill du ge dina efterlevande en bra ekonomisk ersättning? Vilket efterlevnadsskydd finns?
 
Källa SPV
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *