Ickeväljare inga förlorare

Premiesparfonden, störst bland alla fonder i pensionssystemet, läggs som bekant ner nästa år och ersätts med antal generationsfonder där fondpengarna placeras enbart i aktier.
Faktum är att premiesparfonden hittills haft högre avkastning än genomsnittet. Trots det läggs nu denna fond ner på grund av ett politiskt beslut.

 Fakta:

Sjunde AP-fonden äger aktier direkt och inte via fonder. Man placerar på marknader över hela världen. Bara en liten del satsas i svenska aktier.
Det nya förvalsalternativet heter Såfa (Statens årskullsförvaltning). Här hamnar de som inte väljer. Alternativet kan även väljas aktivt. Däremot kan man inte välja att kombinera Såfa med andra fonder.
• Upp till 55 år: 100 procent aktier, placerade i aktier världen över.
• 55–75 år: Övergång med mer och med räntebärande papper.
• 75 år och uppåt: 67 procent räntepapper och 33 procent aktier. 

 
Sjunde AP-fonden kommer också att lansera andra alternativ för den som vill göra ett enkelt val.
Den som väljer någon av de tre portföljerna kommer inte att kunna välja någon annan fond i Premiepensionssystemet.
1. Defensiv – övervägande del räntebärande papper.
2. Balanserad – en större del aktier.

3. Offensiv – absolut övervägande del aktier.

Källa GP

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *