Hur räddar vi pensionerna?

Problemet:
I dag försörjer 100 yrkesverksamma personer cirka 70 personer som inte arbetar. Främst barn, skolungdom och äldre. Denna så kallade försörjningsbörda har varit stabil sedan 1960-talet.
Om 20 år kommer försörjningsbördan enligt prognoserna att stiga till drygt 80 på 100 yrkesverksamma. Den yrkesverksamma befolkningen skulle alltså behöva öka med närmare en miljon på 20 år. Men det kommer knappast att ske.
När man då tittar på olika alternativ till lösning är det två huvudalternativ som dyker upp:
·         Höj pensionsåldern
·         Ökad invandring
Ytterligare några lösningar finns på problemet men är i dagsläget inte trovärdigt. Ett är att öka barnfödslarna. Då skall man ju ha i minnet att fler födda barn leder till att försörjningsbördan stiger ytterligare för de yrkesverksamma, åtminstone under barnens första 20 år.
Medellivslängden kan naturligtvis sänkas men då måste något riktigt drastiskt hända.
Återstår då att höja pensionsåldern eller hoppas på att invandringen ökar.
Med bibehållen pensionsålder skulle vi behöva en nettoinvandring på 200000 invandrare om året. Detta sett mot dagens invandring på 50000 personer om året.
Dessvärre kan vi nog inte räkna med denna stora invandring. Europas industristater har ju samma problem så konkurrensen om arbetare blir stor.
Återstår då att höja pensionsåldern. Eller möjligen en kombination av dessa huvudalternativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *