Ekonomisk ordlista

Allemansfond(en sorts aktiefond). Tanken var att den stora allmänheten skulle spara i fonder.  Lägre skatter än för andra kapitalinkomster. En skattefrihet som togs bort 1990.
Allmän pension: Inkomstpension, premiepension och garantipension.
A-aktie: aktie med högre röstvärde än B-aktie
Aktier: En ägarandel i ett aktiebolag. Den som äger en aktie får rösta på aktiebolagets stämma. Aktieägaren får del av företagets ev.vinst.
Aktiefond: Placerar minst 75 % av fondpengarna i olika börsnoterade aktier.
Aktiekurs Priset som en aktie handlas för vid ett visst tillfälle.
Aktieportfölj: Det samlade aktieinnehav som en aktieägare har. Genom att inte lägga alla ägg i samma korg kan man sprida riskerna.
Aktieutdelning: vinst i aktiebolag som delas ut till aktieägare i förhållande till aktieinnehav.
B-aktie: aktie med lägre röstvärde än A-aktie
Blandfond: Fond som placerar i både räntebärande papper och aktier. Att ha sina pensionspengar i en blandfond är ett sätt att fördela riskerna vid upp och nedgång.
Börshandlad fond: En fond som handlas över börsen som en aktie.
Deflation: Motsats till inflation. Värdet på dina pengar ökar.
Dow Jones Index: The Dow Jones Industrial Average (DJIA). Amerikanskt aktieindex. Visar hur den finansiella marknaden i USA mår.
Emission: Utgivning av nya aktier.
Etisk fond: Fond som placerar i olika företag med s.k. etiska värderingar. Bygger på internationella överenskommelser i FN avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöfrågor.
Finansinspektionen (FI): Svensk statlig myndighet. Har tillsyn över den finansiella marknaden.
Fast ränta: Motsatsen till rörlig ränta . Samma ränta under en bestämd tid.
Fond: Samling av aktier och/eller räntebärande värdepapper. Du äger en del av den fond du placerar dina pengar i. En fond har aktier och värdepapper i många olika företag och riskerna sprids på så sätt. som ger
Fond-i-Fond: Är en fond som innehåller andelar i minst två andra fonder. Riskerna minskas ytterligare. Nackdelen är oftast att denna slags fond har högre förvaltningsavgift.
 Indexfond: Är en aktie- eller räntefond. Försöker ligga så nära index som möjligt. Låga förvaltningskostnader. Kallas också passiv fond.
Hedgefonder: Olika specialfonder. Gemensamt är att de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. De tar ofta höga risker i sin strävan att alltid få riktigt hög vinst.
Ideell fond: Avsätterdel av avkastningen till ideella föreningar.  
Inflation: Motsats till deflation. Dina pengar förlorar i värde.
Inkomstpension: Alla som deklarerar inkomst betalar 18,5% av inkomsten i pensionsavgift. 16 % av avgiften går till inkomstpension och 2,5 % till premiepension.
Löntagarfonder: Från början ett förslag från LO som syftade till att öka fackförbundens inflytande . Läntagarna skulle äga andelar i näringslivet. Avvecklades i början av 1990-talet och fondpengarna fick förstärka pensionssystemet.
NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Amerikansk aktiebörs som i huvudsak sysslar med högteknologiaktier.  
Nikkei: Japanskt aktieindex. Kallas även Nikkel 225 eftersom det omfattar 225 av de största aktierna på Tokyobörsen
Nyemission: Ett sätt för aktiebolag att få in nytt kapital.
OMX: Den nordiska börsen.
PPM: Ansvarar för frågor om premiepension.
Premiepension: Den del av pensionen som du själv får investera.
Premieobligation: Statsobligation. Du får alltid minst pengarna tillbaka med det finns även en mindre vinstchans.
Punkt: Enhet som används vid kurs- eller börsnoteringar. En punkt betyder en hundradels procent.
Reporänta: Styrräntan som bestäms av Riksbanken. Styr den ränta som bankerna kan ta ut för ditt bostadslån.
Ränta: Pris för att få låna pengar
Räntebärande papper: Värdepapper, exempelvis obligationer.
Räntefonder: Fonder som placerar 100 % i räntebärande värdepapper.
Räntesatsen: Räntans förhållande till lånat belopp och tid.
Rörlig ränta:Ränta som styrs av marknadsräntan och därför rör sig upp och ned i takt med detta.
SAX: Gamla namnet på Stockholmsbörsens automatiska system för aktiehandel.
Split: Dela upp en aktie i mindre delar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *