Efterlevnadspension

 

Du måste varit gift med eller levt i registrerat partnerskap med den avlidna. Som vi tidigare sagt är en sambo väldigt oskyddad. I detta fallet får nämligen en sambo ingenting. Däremot kan din sambos barn få barnpension.
Om du och din make inte har eller inte har haft något gemensamt barn kan du få efterlevandepension endast om
  • du hade fyllt 50 år innan din make avled
  • du var under 50 år och din make under 65 år då ni gifte er
  • äktenskapet varade i minst 5 år.
Omställningspension (55 procent av den ålderspension den avlidne antas ha kunnat tjäna in till om han eller hon hade fortsatt arbeta) och garantipension kan betalas ut till efterlevande vuxna som inte fyllt 65 år. Omställningspension betalas ut i tolv månader. Om du har vårdnaden om ett barn som är under 18 år kan du få förlängd omställningspension. Du måste bo tillsammans med barnet och barnet måste ha bott hemma vid dödsfallet.
 
Om dödsfallet inträffat den 1 januari 2005 eller senare kan efterlevande utan barn få omställningspension i 12 månader.
De efterlevande som vid dödsfallet har barn upp till 18 års ålder boende hos sig beviljas omställningspension under den första tiden efter dödsfallet.
De som har barn mellan 12 och 18 år kan få omställningspension under 24 månader, dock längst till och med barnet fyllt 18 år.
Den som har barn under 12 år får omställningspension till dess yngsta barnet fyllt 12 år.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *