Blivande pensionärer vill ha trygghet

I höst är det dags för drygt 1,2 miljoner SAF-LO-medlemmar att göra ett omval av förvaltare för avtalspensionen. För den som inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF.
En genomsnittlig LO-arbetare får ca. en halv miljon insatt i avtalspension under tiden han arbetar. Med 5 % årlig ränta kan denna summa stiga till 1.5 miljon. Ett väldigt viktigt val i höst alltså.
I en nyligen avslutad undersökning gjord av Länsförsäkringar bland 4700 personer med avtalspension frågade man vad de ansåg vara det viktigaste komponenten  när de valde pensionsförvaltare.
Svaren blev garanterad avkastning och återbetalningsskydd. Nära 50 % ansåg att garanterad avkastning kom som nummer ett och nästan lika många att ett återbetalningsskydd var det viktigaste. Skillnaden mellan män och kvinnor var knappt märkbar. Dock med en liten övervikt för kvinnor vad gäller återbetalningsskydd.
För att få denna garanterade avkastning måste en så kallad traditionell förvaltning väljas. Traditionell förvaltning innebär att försäkringsbolaget sköter förvaltningen enligt bestämda regler. Du behöver inte engagera dig i det arbetet och du får en garanterad ränta på dina insatta pengar. Återbäringsräntan är den extra ränta du kan få på dina pengar om förvaltningen går bra. Alltså ett sparande för den som vill ha en trygg och stabil tillväxt utan att ta för stora risker.
Som nummer tre i undersökningen kom avgifterna. 45 % av undersökningens deltagare tyckte att avgifterna för förvaltningen var viktig. Avgifterna engagerade flera bland personer 40-65 år än de som är 23-39 år.
Som nummer 4 bland anledningar till ett val av förvaltare kom möjligheten att välja fonder med olika risk. Generationsfonder till exempel.
 
Faktaruta:
Totalt har 4 770 svenskar mellan 23 och 65 intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av PFM Research i Halmstad.
Frågan som ställdes:
Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? Fler svar möjligt.
 
Återbetalningsskydd: 49 %
 
Garanterad avkastning: 49 %
 
Låga avgifter: 45 %
 
Möjlighet att kunna välja fonder med olika risknivå: 31 %
 
Pensionsförvaltarens rykte: 29 %
 
Vet ej: 11 %
 
Fakta: Länsförsäkringar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *