Senaste nytt

 Ändringar i PPM- sparandet måste göras innan midnatt den 3 december. PPM stänger då handeln för att kunna placera de 29,9 miljarder som nu skall in på spararnas konto. Det rör sig om förra årets PPM – pengar och den genomsnittlige spararen får ca. 5000 kronor insatta . Den […]

Arbetsår som betalar sig

Dagens pensionssystem gynnar den som jobbar långt upp i åldrarna. Det gamla systemet räknade ju som bekant bara med de år då du tjänade som mest. Enkelt kan dagens pensionssystem beskrivas som att du får ut det som betalats in under arbetslivet. Ju färre år denna summa skall […]

Ordlista uppdaterad !

Allemansfond(en sorts aktiefond). Tanken var att den stora allmänheten skulle spara i fonder.  Lägre skatter än för andra kapitalinkomster en skattefrihet som togs bort 1990. Allmän pension: Inkomstpension, premiepension och garantipension. A-aktie: aktie med högre röstvärde än B-aktie Aktier: En ägarandel i ett aktiebolag. Den som äger en […]

Oförändrad utdelning

Alectas styrelse har beslutat att hålla förmånsbestämda pensioner under utbetalning oförändrade 2010 trots att konsumentpriserna, som dessa pensioner följer, har sjunkit under det senaste året.

Kärvare tider för pensionärer 2010

Det är naturligtvis den finansiella krisen som 2009 drabbade oss alla som är orsaken till detta. I det nya pensionssystemet finns en inbyggd broms som slår till om skulderna i systemet är större än inkomsterna. Detta kommer nu direkt att märkas på våra pensioner. En beräkning av Föreningsbanken […]

Tjänstepensioin

Tjänstepensionens olika modeller Din tjänstepension kan vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd.   En avgiftsbestämd modell innebär att arbetsgivaren betalar en bestämd avgift till din pension. Pengarna som sätts in kan du själv placera i fonder eller försäkringar. Beroende på hur dessa placeringar faller ut kommer din slutliga tjänstepension variera. […]

I valet och kvalet.

En bra vägledning kan vara att gå in på sidan http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article4945.ab där fondexperten Mats Wester från tidningen Sparöversikt reder ut begreppen och försöker ge råd och vägledning. Ta dock råden för vad de är. Nämligen just råd. Det slutliga valet är ju ändå ditt eget.

Pensionsmyndighetens nya hemsida

 Myndigheten är tänkt att börja fungera vid årsskiftet 09 / 10 och är just nu bara en sida på nätet. Men en adress som är värd att lägga som bokmärke för dig som är intresserad av din kommande pension eller kanske redan har gått i pension. Regeringskansliet skriver […]

Pensionshistoria

Början var de bekymmer myndigheter fick när de, oftast arbetsoförmögna, soldaterna återvände från trettioåriga kriget i Tyskland i mitten av sextonhundratalet. För att i någon mån ta hand om dessa krigare och deras familjer uppläts det gamla klostret i Vadstena som stått tomt sedan reformationen. Där fick nu […]

Dina pensioner.se stöttar Hammarby

Dinapensioner.se är en gratistjänst och blir man kund så får man en total sammanställning av sina pensioner, sjuk- och livförsäkringar, hjälp med frågor och tips kring hur man kan förbättra och säkra upp sin framtid. – Dinapensioner.se hjälper till att vägleda människors framtid och HTFF:s talanger är Hammarbys […]