Hur länge räcker pensionspengarna?

Det som beskrivs brukar kallas ”den demografiska bomben” och ligger till grund för många utredningar och prognoser. Som, i de flesta fall har till uppgift att skapa en krismedvetenhet hos oss alla. Här gäller att vara förberedd på det värsta. Men stämmer teorierna? En undersökning av professorn i sociologi […]

Vad är Pension?

 Socialdemokraterna: det är en uppskjuten lön, som också skall beskattas lika med andra löntagares löner. Mona Sahlins tal på första maj 2009   Moderaterna: Vad man har är en fordran på ett visst belopp, som betalas av den då arbetande generationen. Helena Rivière (m), riksdagsledamot  

Göran Persson på stora Pensionsdagen

Nästa år ska pensionerna för många sänkas. Göran Persson är nu orolig för vad som händer när pensionärerna får mindre pengar i plånboken. Detta samtidigt som regeringen sänker skatten för alla i arbete. Den stora pensionsuppgörelsen som gjordes under 1990-talet var bra, men förutsättningarna har nu ändrats. Jobbskatteavdraget […]

Sänkta pensioner

  Detta betyder, att för en ålderspensionär med ca.12000 kronor i ersättning kommer pensionen att sänkas med 360 kronor(3%) före skatt. Detta från ett läge där pensionerna stigit med 4,5% i år. För de som har garantipension(de som har haft låg eller ingen inkomst) sänks beloppet från 7780 […]

Ålderspension i Europa

 Officiell och verklig pensionsålder i Norden I de nordiska länderna, där arbetsförhållandena är ganska lika, ser officiell och verklig pensionsålder ut så här: Officiell pensionsålder  Verklig pensionsålder  Förväntad levnadsålder Sverige           65 år              63,7 år                                 80,63 år         Danmark        65 år              60,9 år                                 77,96 år Norge             67 år              63,1 […]

Pensionseffekter.

 En prognos på hur stor inkomstpensionen blir om du går vid 61, 65 och 67 års ålder kan se ut som nedan. Exemplet gäller en tänkt person 60 år, med 27 000 kronor i månadslön och som arbetat med jämn inkomstutveckling under 40 år. Lönetillväxten är 1,6 %. […]

Arbete efter 65. Vad gäller?

Jobbavdraget är en skattereduktion på arbetsinkomster. För att stimulera äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden görs avdraget extra stort för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

En i stället för två pensionsmyndigheter

Den första stora uppgiften för den nya myndigheten blir att förbättra pensionsinformationen som hittills upplevts som något krånglig. Bland annat lovar man att även premiepensionen kommer att ses i det orange kuvertet.

Unga har sämst kunskap om pensionen

En undersökning som Länsförsäkringar Liv låtit göra visar att kunskapen om pensionssystemet är väldigt låg. Det är främst yngre som saknar kunskap eller inte bryr sig. Skillnaden i kunskap mellan åldersgrupperna 16-24 år och 40-69 år är så stor som 100% . Naturligtvis ökar kunskap och intresse ju närmre […]

Pensionstips

Skaffa rätt jobb Jobbet du bör välja om du tänker på pensionen bör vara ett jobb där du kan jobba länge och utan för mycket sjukdagar. Nu är det livslönen som räknas. Jobba vitt Svarta arbeten ger snabba pengar men inga pensionspoäng. Studera inte för länge Som sagt, […]