Allt fler äldre väljer att fortsätta jobba efter 65

Detta visar en ny undersökning från SCB. År 2005 var endast 75000 mellan 65-74 år i arbete (ca. 9,8 %) mot dagens 13,0 %. Ökningen har nog mer än en orsak. Vi lever längre och med en bättre hälsa. Men även det faktum, att steget från den vanliga månadslönen till en pensionsutbetlning, oftast är stor, spelar roll.
När pensionsåldern höjdes till 65 år, byggde detta på att medellivslängden bland befolkningen ökat.Skulle samma kriterier råda i dag som då borde pensionsålder höjas till nära 72 år.
Fakta: Andel sysselsatta mellan 65 och 74 år, i procent (antal):
2005 – 9,8 (75.000)
2006 – 10,4 (80.6000)
 2007 – 11.0 (88.500)
2008 – 11,6 (97.300)
2009 – 13,0 (114.300)
Källa: SCB
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *