Den del av din pension du själv kan påverka

Premiepensionens storlek beror på hur det går för de fonder som du väljer. Det vill säga om du gör ett aktivt val. Om du inte gör något eget val placeras dina pengar i Premiesparfonden som förvaltas av Sjunde AP-fonden och innehåller ca 90 procent aktier från hela världen.

När du gör ditt fondval är det en del saker man måste tänka på

1. Fondavgiftens betydelse

Fondaavgiften tas ut för att förvalta och administrera fonden.I tabellen nedan ser du exempel på hur mycket din premiepension minskar beroende på avgiftens storlek. Exemplet förutsätter att du sparar till din pension i 33 år, vilket är den genomsnittliga spartiden i premiepensionssystemet.

Tabellen  visar att den som väljer en fond med en årlig avgift på till exempel 0,5 procent får räkna med att pensionsbehållningen minskar med 15 procent. En fond med samma värdeutveckling, men med årlig avgift på 1,5 procent reducerar pensionen med 39 procent. Den genomsnittliga avgiften i premiepensionssystemet efter rabatt var under 2007 0,33 procent.

Fondens avgift       Minskning av premiepensionen

0,05 %                           2%

0,15 %                           5%

0,25 %                           8%

0,50 %                          15%

0,75 %                          22%

1,00 %                         28%

1,50 %                         39%

 

Källa PPM

2. Risknivån

Vilken risknivå skall jag välja? Det beror mycket på var i livet du just nu är. Har du många arbetsår kvar väljer du en fond med något högre risk och tvärtom. Högre risk innebär inte självklart att vinsten blir högre än vid ett försiktigare val.

3. Kan jag ändr risknivån?

Det är bra att i bland titta över sin risknivå. Saker händer i arbetslivet, till exempel ökad lön, som kan kan förändra din inställning till den risk du vill ta.. Kanske du nu anser dig ha råd med en högre risknivå? Kanske du nu är närmare pensioneringen än den gången du gjorde ditt val? Kanske ”dina” fonder helt enkelt inte går som de ”skulle”? 

4. Om jag inte väljer alls?

Då placeras dina pengar i Premiesparfonden, en fond som till 90 % placerar pengarna i aktier. Inget för den som vill göra ett lågriskval alltså. Från Premiesparfonden kan du gå till en annan fond men inte tillbaka.

5. Några fondmöjligheter:

Blandfond

En fond som blandar hög och lågrisk

Generationsfond

Vänder sig till sparare i en viss åldersgrupp. Olika höga risker i de olika åldersgrupperna.

 

Källa PPM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *