Vitbok om pensionen

Den visar hur uppgörelsen mellan de fyra allianspartierna och socialdemokraterna kom till och hur pensionssystemet byggdes upp. Boken visar även på det regelverk som är grunden för våra pensioner och är ett värdefullt fördjupningsmaterial för den son verkligen vill sätta sig in i hur pensionsystemet fungerar. http://www.regeringen.se/sb/d/11221/a/134240

Gå i rätt tid

En person som arbetat på samma arbetsplats i nästan 50 år drabbades av uppsägning på grund av arbetsbrist. Chocken blev stor då det gick upp för henna att det enda hon skulle få från sin A-kassa var ca.5000 kronor efter skatt.   Anledningen var att han under året […]