Lättnad för pensionärer

För en pensionär med full garantipension(6 777 kronor per månad för den som är gift och 7 597 kronor per månad för den som är ogift) innebär detta 1000-1200 kronors lägre skatt/år. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Nya val för ickeväljare

Eftersom det visat sig att de flesta av oss har svårt att sätta sig in i hur premiepensionssystemet egentligen fungerar har väldigt många avstått att göra aktiva fondval. Våra pensionspengar har då hamnat i Premiesparfonden(aktiefond som förvaltas av sjunde AP-fonden) vilket inta alltid varit det bästa. Denna fond […]