Höjt bostadstillägg

Faktaruta: Sjukersättning är en ersättning som ges till personer mellan 30 och 64 år som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Ersätter det som tidigare kallades sjuk eller förtidspension.  Aktivitetsersättning är en arbetsmarknadsåtgärd i Sverige och ges till personer mellan 19-29 år som bland annat har varaktigt nedsatt arbetsförmåga.   […]

Se upp med deltiden

En person som arbetat på samma arbetsplats i nästan 50 år drabbades av uppsägning på grund av arbetsbrist. Chocken blev stor då det gick upp för henna att det enda hon skulle få från sin A-kassa var ca.5000 kronor efter skatt. Anledningen var att han under året innan […]