Etiska fonder

Vissa etiska fonder undviker placeringar i branscher som till exempel alkohol, tobak och vapen. Andra placerar pengarna i företag som är miljöanpassade i sin bransch. Dessutom finns ideella fonder som ger en viss procent av avkastningen eller arvodet till ideella organisationer eller ändamål.

I dag idag finns det över hundra fonder som kan kallas etiska. De har nästan alla olika utformning.

Det finns ingen klar definition av vad som egentligen får kallas en etisk fond. Ofta brukar det vara en fond som utesluter tobak, alkohol och vapen.

Typer av etiska fonder

Avstå-fonder Undviker att investera i företag vars verksamhet strider mot fondens uppfattning om vad som är etiskt. Hur mycket av ett företags omsättning som tillåts komma från en oacceptabel verksamhet varierar mellan fonderna. Därför kan en del av fonderna som säger sig utesluta krigsmaterieltillverkning investera i företag som bara delvis tillverkar krigsmateriel.

Bäst-i-klassen-fonder Fonder som investerar i företag som utmärker sig för sitt miljö eller människorättsarbete.

Ideella fonder Avsätter en del av förmögenheten eller förvaltningsarvodet till en ideell organisation eller ändamål.

Miljöteknikfonder Investerar i företag vars verksamhet syftar till att förbättra miljön, till exempel företag som utvecklar solceller.

Miljö-etisk hänsyn

Fonder med Miljö/Etik-märkning tar hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar. Fondbolagen kan dock ha olika definitioner av hur de tar hänsyn till miljö och etik.

Vissa fonder kombinerar dessutom olika former,

Källa PPM

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *