Etiska fonder

Vissa etiska fonder undviker placeringar i branscher som till exempel alkohol, tobak och vapen. Andra placerar pengarna i företag som är miljöanpassade i sin bransch. Dessutom finns ideella fonder som ger en viss procent av avkastningen eller arvodet till ideella organisationer eller ändamål. I dag idag finns det över […]