PPM ej inblandat

Flera av försäljarna har gett sken av att representera eller att de i varje fall ringer på uppdrag av PPM-myndigheten. Detta är alltså inte sant. Försäljarna arbetar helt och hållet på sin och sina företags vägnar. Många tycker det är väldigt svårt att ta reda på hur stor […]

Efterlevnadsskydd ?

I höst skall 1,2 miljoner arbetstagare inom LO-kollektivet välja förvaltare åt sina avtalspensionspengar. Men det finns ytterligare ett minst lika viktigt val att göra. Om man skall ha ett efterlevnadsskydd eller inte. Ett efterlevnadsskydd träder i kraft om du avlider innan pensionen betalas ut. Har du då inte […]