Sänkta pensioner nästa år

 

Prisbasbeloppet, tidigare kallat basbeloppet, skall följa det rådande prisläget. Detta bestäms i sin tur av konsumentprisindexKPI), ett slags levnadskostnadsindex. Detta index visar hur mycket en vara som köptes 1992 skulle kosta i dag.
 
Detta betyder att för en ålderspensionär med ca.12000 kronor i ersättning kommer pensionen att sänkas med 360 kronor(3%) före skatt. Detta från ett läge där pensionerna stigit med 4,5% i år.
 
För de som har garantipension(de som har haft låg eller ingen inkomst) sänks beloppet från 7780 till 7708(0,9%).
Källa Försäkringskassan och TT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *