Männen knappar in

 Männen kommer alltså mer och mer i fatt kvinnorna. En trend som pågått under ett antal år. En följd av denna högre levnadsålder är naturligtvis längre och ökade pensionsutbetalningar. Och nytt bränsle i debatten om höjd pensionsålder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *