Undersökning bland äldre arbetstagare

Om de något yngre arbetstagarna instämmer i detta konstaterande framgår inte av undersökningen.

Männen knappar in

 Männen kommer alltså mer och mer i fatt kvinnorna. En trend som pågått under ett antal år. En följd av denna högre levnadsålder är naturligtvis längre och ökade pensionsutbetalningar. Och nytt bränsle i debatten om höjd pensionsålder.

Göran Persson på Stora Pensionsdagen

Nästa år ska pensionerna för många sänkas. Göran Persson är nu orolig för vad som händer när pensionärerna får mindre pengar i plånboken. Detta samtidigt som regeringen sänker skatten för alla i arbete.   Göran Persson ansåg vidare att den stora pensionsuppgörelsen som gjordes under 1990-talet var bra, men att […]

En i stället för två pensionsmyndigheter

Den första stora uppgiften för den nya myndigheten blir att förbättra pensionsinformationen som hittills upplevts som något krånglig. Bland annat lovar man att mer information om premiepensionen nu kommer att ses i det orange kuvertet. Nära 1000 personer kommer den nya myndigheten att sysselsätta och den kommer att ledas av generaldirektör […]

Sänkta pensioner nästa år

  Prisbasbeloppet, tidigare kallat basbeloppet, skall följa det rådande prisläget. Detta bestäms i sin tur av konsumentprisindexKPI), ett slags levnadskostnadsindex. Detta index visar hur mycket en vara som köptes 1992 skulle kosta i dag.   Detta betyder att för en ålderspensionär med ca.12000 kronor i ersättning kommer pensionen […]

Skatten sänks för pensionärer

Förslaget kan ge en pensionär med full garantipension mellan 1000 och 1200 kronor/år beroende på kommunalskatten där man bor.   Tillsammans med det tidigare höjda grundavdraget blir skattesänkningen för en garantipensionär 3 500–4 400 kronor/ år.   Reformen uppges kosta ca.3,5 miljarder kronor.   För pensionärer med inkomstrelaterad […]