Ålderspension i Europa

 Officiell och verklig pensionsålder i Norden

I de nordiska länderna, där arbetsförhållandena är ganska lika, ser officiell och verklig pensionsålder ut så här:
Officiell pensionsålder  Verklig pensionsålder  Förväntad levnadsålder
Sverige           65 år              63,7 år                                 80,63 år        
Danmark        65 år              60,9 år                                 77,96 år
Norge             67 år              63,1 år                                 79,9 år
Finland           65 år              61,7 år                                 78,66 år
Island             67 år              66,3 år                                 78,75 år
 
Kommentar: Ganska lika förhållanden alltså. Det man reagerar över är att Norge och Island som har en lägre förväntad levnadsålder än Sverige har 2 års högre pensionsålder. Ännu mer tydligt blir förhållandet när man tittar på Frankrike(nedan) som har verklig pensionsålder på 60 år men en förväntad levnadsålder på 80,59!

Källa: Eurostat, 2006

 

 

 Övriga Europa

 

            O *     V *         F*
Irland 66 år 64,1 år 77,9 år
Portugal 65 år 63,1 år 77,87 år
Storbritannien 65 år 62,6 år 78,7 år
Spanien 65 år 62,4 år 79,78 år
Nederländerna 65 år 61,5 år 79,11 år
Belgien 65 år 60,6 år 78,92 år
Österrike 65 år 59,8 år 79,21 år
Italien 65 år 59,7 år 79,94 år
Grekland 58 år 61,7 år 79,38 år
Tyskland 65 år 61,3 år 78,95
Frankrike 60 år 58,8 år 80,59 år

 *Officiell och verklig pensionsålder samt förväntad levnadsålder.

Källa: Eurostat, 2006

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *