Ålderspension i Europa

 Officiell och verklig pensionsålder i Norden I de nordiska länderna, där arbetsförhållandena är ganska lika, ser officiell och verklig pensionsålder ut så här: Officiell pensionsålder  Verklig pensionsålder  Förväntad levnadsålder Sverige           65 år              63,7 år                                 80,63 år         Danmark        65 år              60,9 år                                 77,96 år Norge             67 år              63,1 […]