Pensionseffekter.

 En prognos på hur stor inkomstpensionen blir om du går vid 61, 65 och 67 års ålder kan se ut som nedan. Exemplet gäller en tänkt person 60 år, med 27 000 kronor i månadslön och som arbetat med jämn inkomstutveckling under 40 år. Lönetillväxten är 1,6 %. […]

Arbete efter 65. Vad gäller?

Jobbavdraget är en skattereduktion på arbetsinkomster. För att stimulera äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden görs avdraget extra stort för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

En i stället för två pensionsmyndigheter

Den första stora uppgiften för den nya myndigheten blir att förbättra pensionsinformationen som hittills upplevts som något krånglig. Bland annat lovar man att även premiepensionen kommer att ses i det orange kuvertet.