Unga har sämst kunskap om pensionen

En undersökning som Länsförsäkringar Liv låtit göra visar att kunskapen om pensionssystemet är väldigt låg. Det är främst yngre som saknar kunskap eller inte bryr sig. Skillnaden i kunskap mellan åldersgrupperna 16-24 år och 40-69 år är så stor som 100% .

Naturligtvis ökar kunskap och intresse ju närmre man kommer sin pensionering men detta kunskapsgap tyder på ett stort misslyckande hos de myndigheter och institutioner som har till uppgift att informera om just dessa frågor.

”Undersökningen visar också att kvinnors kunskap ökat och att de blivit mer aktiva i ekonomiska frågor”, säger Peter Säll, Vd på Länsförsäkringar Liv. ”De har till exempel i större utsträckning än män skaffat sig egna privata pensionsförsäkringar”.

Källa Länsförsäkringar liv

Faktaruta:

Det belopp man en gång kommer att få från Försäkringskassan och PPM kommer att uppgå till ca.60 % av slutlönen.Tillkommer gör, i bästa fall, en tjänstepension som kan ge 10-15 % extra. Tjänstepension har ca.90 % av arbetstagarna.  Ett eget pensionssparande blir alltså oerhört viktigt, inte minst för den som just startat sitt arbetsliv

Källa Försäkringskassan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *