Unga har sämst kunskap om pensionen

En undersökning som Länsförsäkringar Liv låtit göra visar att kunskapen om pensionssystemet är väldigt låg. Det är främst yngre som saknar kunskap eller inte bryr sig. Skillnaden i kunskap mellan åldersgrupperna 16-24 år och 40-69 år är så stor som 100% . Naturligtvis ökar kunskap och intresse ju närmre […]

Pensionstips

Skaffa rätt jobb Jobbet du bör välja om du tänker på pensionen bör vara ett jobb där du kan jobba länge och utan för mycket sjukdagar. Nu är det livslönen som räknas. Jobba vitt Svarta arbeten ger snabba pengar men inga pensionspoäng. Studera inte för länge Som sagt, […]