Allt fler äldre väljer att fortsätta jobba efter 65

Detta visar en ny undersökning från SCB. År 2005 var endast 75000 mellan 65-74 år i arbete (ca. 9,8 %) mot dagens 13,0 %. Ökningen har nog mer än en orsak. Vi lever längre och med en bättre hälsa. Men även det faktum, att steget från den vanliga […]

Den del av din pension du själv kan påverka

Premiepensionens storlek beror på hur det går för de fonder som du väljer. Det vill säga om du gör ett aktivt val. Om du inte gör något eget val placeras dina pengar i Premiesparfonden som förvaltas av Sjunde AP-fonden och innehåller ca 90 procent aktier från hela världen. […]

Vitbok om pensionen

Den visar hur uppgörelsen mellan de fyra allianspartierna och socialdemokraterna kom till och hur pensionssystemet byggdes upp. Boken visar även på det regelverk som är grunden för våra pensioner och är ett värdefullt fördjupningsmaterial för den son verkligen vill sätta sig in i hur pensionsystemet fungerar. http://www.regeringen.se/sb/d/11221/a/134240

Gå i rätt tid

En person som arbetat på samma arbetsplats i nästan 50 år drabbades av uppsägning på grund av arbetsbrist. Chocken blev stor då det gick upp för henna att det enda hon skulle få från sin A-kassa var ca.5000 kronor efter skatt.   Anledningen var att han under året […]

Lättnad för pensionärer

För en pensionär med full garantipension(6 777 kronor per månad för den som är gift och 7 597 kronor per månad för den som är ogift) innebär detta 1000-1200 kronors lägre skatt/år. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Nya val för ickeväljare

Eftersom det visat sig att de flesta av oss har svårt att sätta sig in i hur premiepensionssystemet egentligen fungerar har väldigt många avstått att göra aktiva fondval. Våra pensionspengar har då hamnat i Premiesparfonden(aktiefond som förvaltas av sjunde AP-fonden) vilket inta alltid varit det bästa. Denna fond […]

Höjt bostadstillägg

Faktaruta: Sjukersättning är en ersättning som ges till personer mellan 30 och 64 år som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Ersätter det som tidigare kallades sjuk eller förtidspension.  Aktivitetsersättning är en arbetsmarknadsåtgärd i Sverige och ges till personer mellan 19-29 år som bland annat har varaktigt nedsatt arbetsförmåga.   […]

Se upp med deltiden

En person som arbetat på samma arbetsplats i nästan 50 år drabbades av uppsägning på grund av arbetsbrist. Chocken blev stor då det gick upp för henna att det enda hon skulle få från sin A-kassa var ca.5000 kronor efter skatt. Anledningen var att han under året innan […]

Etiska fonder

Vissa etiska fonder undviker placeringar i branscher som till exempel alkohol, tobak och vapen. Andra placerar pengarna i företag som är miljöanpassade i sin bransch. Dessutom finns ideella fonder som ger en viss procent av avkastningen eller arvodet till ideella organisationer eller ändamål. I dag idag finns det över […]

PPM ej inblandat

Flera av försäljarna har gett sken av att representera eller att de i varje fall ringer på uppdrag av PPM-myndigheten. Detta är alltså inte sant. Försäljarna arbetar helt och hållet på sin och sina företags vägnar. Många tycker det är väldigt svårt att ta reda på hur stor […]